Tisk

MUDr. Jörgová s.r.o.

Gynekologie a porodnictví

Aktuálně

 Milé pacientky, MUDr. Nožička ve dnech 12.10. - 16.10 z důvodu nemoci neordinuje. Zastoupí ho MUDr. Piskáčková a MUDr. Jörgová.

Milé Pacientky - dle vyhlášení hejtmana Libereckého kraje jsou pacienti povinni ve všech zdravot. zařízeních od 24.7.2020 nosit roušku.Žádáme Vás , abyste toto nařízení respektovali a chodili na kontroly s patřičnou ochrannou nosu a úst. Bez roušky nebudete ošetřeny!!!
Zároveň Vás opět žádáme, abyste navštěvovali naše zdravot. zařízení bez doprovodu a dětí. Toto platí až do odvolání. Dále budeme postupovat dle vývoje epidemiologické situace.